Mikrobiologická kontrola pracovního prostředí - stěry, otisky, ovzduší, obaly a předměty pro styk s potravinami

Zejména při výrobě potravin je pro nezávadnost výrobku zásadní nejen mikrobiologická nezávadnost surovin, polotovarů apod., ale i mikrobiologická nezávadnost pracovního prostředí výrobny. Je nutno kontrolovat vše, co přichází do styku s potravinami či surovinami, ať už se jedná o pracovní plochy, stoly, stěny, technologické nádoby, ale i stroje včetně jejich všech součástí.

Významným faktorem je rovněž kvalita ovzduší v potravinářských provozech.

Mikrobiologická kontrola je zásadní logicky i u všech předmětů určených pro styk s potravinou (obaly, fólie, pohárky tácky, misky atd.)

Kdo jsou naši klienti?

 • Výrobci mléka a mléčných výrobků
 • Výrobci pekárenských výrobků (pekárny, cukrárny)
 • Výrobci masa a masných výrobků, jatka
 • Výrobci lahůdek (chlebíčky, zákusky, saláty)
 • Výrobci konzervárenských výrobků
 • Výrobci čajů
 • Výrobci koření
 • Další producenti potravin
 • Výrobci předmětů pro styk s potravinami
 • Dovozci a vývozci potravinářských produktů
 • Prodejci potravin – obchodní řetězce

Co nabízíme?

 • Mikrobiologická kontrola pracovních ploch v rámci výroby potravin (stoly, stěny, podlahy, špalky, prkénka…)
 • Mikrobiologická kontrola strojů, požívaných při výrobě potravin a jejích částí (např. nářezové stroje, mlýnky atd. a jejich vnitřních částí – nože, šneky atd.)
 • Akreditovaně provádíme vyšetření pracovních ploch stěrem nebo tzv. kontaktní otiskovou plotnou
 • Kontrola účinnosti sanitace pracovních ploch (celkové počty mikroorganismů, nepřítomnost Salmonella)
 • Stěry na nepřítomnost Listeria monocytogenes
 • Kontrola složení mikroflóry v ovzduší potravinářských provozů vysoce výkonným přístrojem Aeroskop MAS-100 Eco
 • Mikrobiologická kontrola předmětů určených či používaných pro styk s potravinami – obaly, nádoby, fólie, jednorázové nádobí atd.

Legislativa

 • Nařízení EP a Rady č. 852/2004/ES o hygieně potravin
 • Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství
 • Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny
Chci objednat analýzu

Stačí jen vyplnit jednoduchý formulář a můžeme se do toho pustit!

Potřebujete se poradit?
Tušíte, jakou analýzu potřebujete, ale nevyznáte se ve složité legislativě? Pokud si nejste něčím jistí, obraťe se na nás a projdeme to společně.
Chci se poradit

Grafické zpracování GLIPS.