Pesticidy, alkaloidy (tropanové, pyrrolizidinové)

Pesticidy, v poslední době poměrně hodně skloňované slovo v souvislosti s jejich účinky na naše zdraví. Pesticidy jsou přípravky určené k ochraně rostlin, čímž nepřímo zvyšují zemědělskou produkci. K velkému rozmachu jejich využívání došlo v 30. letech 20. století. O mnohých z nich bylo později zjištěno, že jsou toxické a značně perzistentní (v potravním řetězci setrvávají dlouhou dobu a jejich množství se v organismu kumuluje). Proto byly některé z nich postupně zakázány (např. všeobecně známé DDT).

Legislativou jsou stanoveny limity pro zbytková množství pesticidů v pitné vodě a v široké škále potravin rostlinného původu, jelikož zde všude se pesticidní látky mohou vyskytovat a také, dle našich zkušeností, skutečně vyskytují.

Naše laboratoře disponují špičkovým přístrojovým vybavením:

 • Kapalinový chromatograf s trojitým kvadrupólem - LC/MS/MS
 • Plynový chromatograf s trojitým kvadrupólem - GC/MS/MS

a také zkušenými odborníky, tudíž jsme schopni nabídnout možnost stanovení značného množství položek pesticidních látek i jejich metabolitů v mnoha druzích potravin a ve vodách.

Kromě zmíněných pesticidů jsme schopni v obdobných matricích stanovovat i další látky – tropanové a pyrrolizidinové alkaloidy, polyaromatické uhlovodíky a jiné kontaminanty

Kdo jsou naši klienti?

 • Výrobci, dodavatelé pitné vody
 • Výrobci potravin se složkami rostlinného původu
 • Laboratoře s nižším stupněm přístrojového vybavení
 • Kontrolní orgány v potravinářství
 • Dovozci potravinářských produktů
 • Obchodní organizace, řetězce s potravinářským sortimentem
 • Ekologové a pracovníci v oboru životního prostředí
 • Soukromé osoby

Co nabízíme?

 • Stanovení pesticidních látek v široké škále potravinářských výrobků
 • Stanovení – screening pesticidů v surových a pitných vodách
 • Stanovení dalších látek rostlinného původu – Tropanové alkaloidy, pyrrolizidinové alkaloidy v potravinách
 • Stanovení polyaromatických uhlovodíků v potravinách

Legislativa

Pod pojem pesticidy se zahrnují:

Přípravky na ochranu rostlin – nařízení ES č. 1107/2009

Biocidní přípravky – nařízení EU č. 528/2012

Ve vztahu k potravinám:

Vyhláška, kterou se stanoví maximální přípustné limity reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách č.381/2007 Sb. ve znění následujících předpisů 272/2008 Sb. a 387/2008 Sb.

Chci objednat analýzu

Stačí jen vyplnit jednoduchý formulář a můžeme se do toho pustit!

Potřebujete se poradit?
Tušíte, jakou analýzu potřebujete, ale nevyznáte se ve složité legislativě? Pokud si nejste něčím jistí, obraťe se na nás a projdeme to společně.
Chci se poradit

Grafické zpracování GLIPS.