Rozbory a analýzy potravinářství

Každý z nás věří, že potraviny, na kterých si pochutnává jsou nejen chuti lahodící, ale také odpovídajícím způsobem nezávadné. Pro dodávky potravin na trh platí poměrně přísná pravidla.

Výrobcům, importérům, exportérům, distributorům, prodejcům, spotřebitelům – těm všem máme co nabídnout v rámci zajištění kvality širokého spektra potravin. Ať už jde o prevenci, stanovení složení, kontrolu přítomnosti nežádoucích látek či jejich koncentrací, stanovení výživových hodnot atd.

Jsme si vědomi, že zejména mikrobiologické zkoušky potravin jsou záležitostí, kde více než jinde, vypovídací schopnost výsledků analýz závisí na způsobu odběru, logistice a časovém faktoru nakládání se vzorky.

Kdo jsou naši klienti?

 • Výrobci mléka a mléčných výrobků
 • Výrobci pekárenských výrobků (pekárny, cukrárny)
 • Výrobci konzervárenských výrobků
 • Výrobci masa a masných výrobků, jatka
 • Výrobci lahůdek (chlebíčky, zákusky, saláty)
 • Výrobci čajů
 • Výrobci koření
 • Další producenti potravin
 • Dovozci a vývozci potravinářských produktů
 • Prodejci potravin – obchodní řetězce

Co nabízíme?

 • Stanovení mikrobiologických parametrů
 • vyšetření jatečně upravených těl prasat, skotu, ovcí
 • Stanovení kovů
 • Stanovení konzervačních látek (kys. benzoová, kys. sorbová)
 • Stanovení dusičnanů
 • Stanovení ftalátů
 • Stanovení C10-C40
 • Stanovení kyanidů
 • Stanovení cukrů, red. cukrů, kyselosti, extrakt veškerý, obsah alkoholu, acetaldehydu (lihoviny)
 • Stanovení ethanolu, methanolu (kontrola lihovin)
 • Stanovení obsahu akrylamidu (chipsy, káva atd.)
 • Stanovení nutričních (výživových) hodnot potravin

Legislativa

 • Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 - o mikrobiologických kritériích pro potraviny
 • Nařízení EP a Rady (ES) 396/2005 - o maximálních limtech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu
 • Vyhláška č. 333/1997 Sb. - kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
 • Zákon 180/2016 Sb. - zákon o potravinách a tabákových výrobcích, kterým se mění zákon 110/1997 Sb. (platný od 1.1.2018)
Chci objednat analýzu

Stačí jen vyplnit jednoduchý formulář a můžeme se do toho pustit!

Potřebujete se poradit?
Tušíte, jakou analýzu potřebujete, ale nevyznáte se ve složité legislativě? Pokud si nejste něčím jistí, obraťe se na nás a projdeme to společně.
Chci se poradit

Grafické zpracování GLIPS.