Projekty

Projekty OP PIK

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Program podpory: TECHNOLOGIE

Název projektu: Rozšíření a automatizace v oblasti technických služeb a analýz. Stanovení stopových množství polutantů se zaměřením na oblasti zásobování vodou a potravinářského průmyslu

registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.018/_241/0018611

termín realizace: 6/2019-12/2021

Cílem projektu je digitální transformace divize laboratoří pomocí pořízení nové technologie-analytických/měřících systémů a datově a objektově orientovaného laboratorního systému integrovaného do firemních struktur

Obsah projektu: digitalizace a automatizace procesu monitorování kvality pitných a povrchových vod, potravin a ostatních analytů

Tento projekt je financován s podporou Evropské unie z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP PIK

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Program podpory: MARKETING – individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích

Název projektu: Rozšíření exportu společnosti LABTECH s.r.o. na nové evropské trhy se zaměřením na Německo 2019-2022

registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016863

termín realizace: 4/2019 - 6/2022

Cílem projektu je:

  • stát se významnějším evropským hráčem na trhu technologií testování těsnosti stopovým množstvím helia.
  • šířit povědomí o výsledcích vlastní výroby a vývoje prostřednictvím distributorů, stávajících zákazníků a nových kontaktů z odborných veletrhů a výstav, cizojazyčných webů a produktových letáků
  • získávat vlastní reference ze zajímavých Hi-Tech oblastí průmyslu
  • držet a stále posilovat kvalitu vlastního vývoje a výroby

Obsah projektu: v období 2019 - 2022 se plánuje účast na veletrzích Automotive Testing Expo ve Stuttgartu, který je největší evropskou akcí pro automotive trh. Jedná se o odbornou výstavu o testování komponent v automobilovém průmyslu.

Tento projekt je financován s podporou Evropské unie z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP PIK

Grafické zpracování GLIPS.