Rozbory a analýzy pro farmacie

Léčiva a léčivé přípravky jsou jedny z produktů, které podléhají nejpřísnějšímu sledování, co se týká jejich nezávadnosti.

Oficiální certifikační autoritou pro ČR je v tomto ohledu Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), bez příslušného osvědčení tohoto úřadu jsou možnosti realizace analýz a obecně služeb v oblasti farmacie velmi limitované.

Laboratoř LABTECH je držitelem Certifikátu SVP (GMP) od SÚKL pro kontrolu jakosti výrobních operací a kontrolu jakosti dovážených humánních léčivých přípravků prostřednictvím realizace chemických a fyzikálních metod. (odkaz či proklik – Certifikáty)

Speciálně pro oblast farmacie jsou naši experti připraveni vyvinout nové originální metody měření – testování a provést jejich plnou validaci.

Kdo jsou naši klienti?

 • Farmaceutické firmy - výrobci
 • Dodavatelé surovin pro farmaceutické firmy
 • Dovozci léčivých přípravků
 • Výrobci zdravotnických prostředků a kosmetických přípravků

Co nabízíme?

 • Selektivní stanovení kovů dle ICH Guideline Q3D v léčivech, léčivých látkách a excipientech (pomocných látkách) a v surovinách nebo meziproduktech v režimu SVP i mimo SVP
 • Validace výše uvedených stanovení
 • Vývoj metod měření a testování, jejich kompletní validace (zbytková těkavá rozpouštědla ICH Guideline Q3C, anionty iontovou chromatografií a další)

Díky novému přístrojovému vybavení:

 • LC/MS/MS - kapalinový chromatograf s tandemovým hmotnostním spektrometrem (s trojitým quadropólem)
 • GC/MS/MS plynový chromatograf s tandemovým hmotnostním spektrometrem (s trojitým quadropólem)

jsme (nebo budeme v krátkém čase) schopni nabídnout další škálu analýz:

 • Nitrosaminy v léčivých přípravcích
 • Rezidua léčiv ve vodách

V delším časovém horizontu pak:

 • Extrahovatelné a vyluhovatelné látky - analýzy plastových obalů léčiv, části zdravotnických zařízení (hadičky, trubičky, vaky atd.)
Chci objednat analýzu

Stačí jen vyplnit jednoduchý formulář a můžeme se do toho pustit!

Potřebujete se poradit?
Tušíte, jakou analýzu potřebujete, ale nevyznáte se ve složité legislativě? Pokud si nejste něčím jistí, obraťe se na nás a projdeme to společně.
Chci se poradit

Grafické zpracování GLIPS. Upravit nastavení cookies