Flexibilní rozsah akreditace

Flexibilní rozsah akreditace umožňuje laboratoři zahrnout do svého rozsahu akreditace další činnosti (zkoušky) bez předchozího posouzení akreditačním orgánem a pružněji tak reagovat na požadavky zákazníků, změny legislativy apod.

Rozšíření činností je možné v mezích přiznaných stupňů volnosti pro danou oblast zkoušení a při zachování principu měření. Přiznané stupně volnosti pro jednotlivé zkoušky jsou uvedeny v příloze akreditačního osvědčení.

Je možné využít následující stupně volnosti:

  • A- Flexibilita týkající se materiálů/výrobků (předmět zkoušky) - rozšíření matric
  • B- Flexibilita týkající se komponent/parametrů/vlastností - rozšíření o další analyty
  • C- Flexibilita týkající se výkonnosti metody – například úprava rozsahu měření a nejistoty měření pro daný typ materiálu a daný parametr
  • D- Flexibilita týkající se metody - zavedení metod, které jsou rovnocenné metodám již spadajícím do akreditace

Laboratoř vede aktuální "Seznam činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu"

26.3.2024 - Laboratoř flexibilně rozšířila metodu LC 26 (Stanovení per- a poly-fluorovaných látek (PFAS) kapalinovou chromatografií (HPLC-MS) a jejich sumy výpočtem z naměřených hodnot) o další analyty.

Chci objednat analýzu

Stačí jen vyplnit jednoduchý formulář a můžeme se do toho pustit!

Potřebujete se poradit?
Tušíte, jakou analýzu potřebujete, ale nevyznáte se ve složité legislativě? Pokud si nejste něčím jistí, obraťe se na nás a projdeme to společně.
Chci se poradit

Grafické zpracování GLIPS. Upravit nastavení cookies