Geologie

Můžeme stavět na tradici původně geologické laboratoře, jsme schopni navázat na historické průzkumy, analýzy, výsledky.

Víme, že pro naše klienty je zásadní záležitostí posouzení efektivity zamýšlených kroků a postupů, popřípadě vliv kvality surovin na následnou výrobu.

Kdo jsou naši klienti?

 • Vápenky, cementárny, sklárny, kamenolomy, výrobci stavebních hmot a výrobků
 • Hutě, slévárny, důlní společnosti
 • Cihlářský průmysl

Co nabízíme?

 • Zkoušky surovin a rozdělení do typů (typy jílů, spraše, hlíny…)
 • Technologické zkoušky cihlářských surovin a směsí
 • Granulometrické rozbory
 • Chemické rozbory
 • Konstrukce řezu a map (ve spolupráci s partnerskou firmou)
 • Výpočet zásob surovin (ve spolupráci s partnerskou firmou)
 • Vrtné práce (ve spolupráci s partnerskou firmou)
 • Řešení střetu zájmů, změna POPD (plán otvírky, přípravy a dobývání) a DP (dobývací prostor) (ve spolupráci s partnerskou firmou)

Granulometrické rozbory:

 • sítový rozbor
 • Andreasenova sedimentační analýza se stanovením částic pod 2, 2-20 a nad 20 m

Technologické zkoušky:

 • stanovení rozdělávací vody
 • smrštění sušením celkové
 • výpaly při různých teplotách
 • ztráta na hmotnosti pálením
 • nasákavost, zdánlivá pórovitost
 • objemová hmotnost
 • vzlínavost, pevnost v ohybu za sucha i po výpalu
 • deformační poměr dle Pfefferkorna
 • citlivost k sušení podle Bigota
 • výkvětotvornost
 • škodlivost cicváru

Chemické rozbory:

 • Rozbor silikátových materiálů dle řady norem ČSN 72 0100 až 72 0121
 • Výměnné kapacity kationtů, ztráta sušením a žíháním, atd..
 • Stanovení oxidického složení (SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO2, MnO, CaO, MgO, Na2O, K2O, Li2O,…)
 • Volný SiO2, celková síra, síranů, chloridů, fluoridů, fosforu, fosfátů, organických látek, atd..
 • TC a TOC (celkový uhlík a celkový organický uhlík) – zákon č. 383/2012 sb.
 • Stanovení stopových prvků po rozkladu metodami ICP-OES, ICP-MS
Chci objednat analýzu

Stačí jen vyplnit jednoduchý formulář a můžeme se do toho pustit!

Potřebujete se poradit?
Tušíte, jakou analýzu potřebujete, ale nevyznáte se ve složité legislativě? Pokud si nejste něčím jistí, obraťe se na nás a projdeme to společně.
Chci se poradit

Grafické zpracování GLIPS. Upravit nastavení cookies