Měření kvality - pracovní prostředí, chemické škodliviny

Kvalita prostředí, ve kterém pracujeme, ale i žijeme mimo pracovní proces se samozřejmě podepisují na našem zdraví, význam sledování těchto faktorů roste s vývojem zrychleného, stále více stresujícího životního stylu.

Naše služby v této oblasti mají skutečně dlouhou tradici – měření kvality prostředí – zejména pracovního, měření úrovně chemických látek, působících na přítomné osoby, úroveň prašnosti atd. zajišťujeme od roku 1986, kdy byla založena akreditovaná Zkušebna hluku a vibrací a pracovního prostředí. Svými zkušenostmi se toto pracoviště řadí mezi přední svého druhu v ČR.

Mezi přednosti našeho pracoviště patří rychlé termíny měření a krátké dodací lhůty akreditovaných protokolů o prováděných zkouškách, které jsou výstupem měření.

Kdo jsou naši klienti?

 • Široké spektrum subjektů zejména výrobních nebo zpracovatelských firem
 • Hlubinné černouhelné doly
 • Projektanti obytných, výrobních, či jiných komerčních objektů
 • Projektanti dopravních staveb a komunikací (dálnice, rychlostních komunikace, obchvaty atd.)
 • Orgány místní samosprávy
 • Orgány státní správy
 • Krajské hygienické stanice
 • Bezpečnostní technici firem
 • Agentury bezpečnosti práce
 • Ekologové a pracovníci v oboru životního prostředí
 • Soukromé osoby

Co nabízíme?

 • Měření prašnosti a analýza chemických škodlivin v pracovním prostředí
  • Měření (odběr) a analýza chemických škodlivin v pracovním ovzduší za účelem zjištění koncentrace a následného porovnání s PEL (přípustný expoziční limit) či NPK (nejvyšší přípustná koncentrace)
  • Měření prašnosti na pracovištích a stanovení koncentrace prachu v pracovním prostředí (inhalabilní a respirabilní frakce prachu) a následného porovnání s PEL (přípustný expoziční limit)
  • Odebrané vzorky se analyzují v laboratoři, na základě výsledků analýz je vystaven protokol s komentářem

Legilastiva

Měření prašnosti a chemických škodlivin v pracovním prostředí provádíme dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v aktuálním znění

Chci objednat analýzu

Stačí jen vyplnit jednoduchý formulář a můžeme se do toho pustit!

Potřebujete se poradit?
Tušíte, jakou analýzu potřebujete, ale nevyznáte se ve složité legislativě? Pokud si nejste něčím jistí, obraťe se na nás a projdeme to společně.
Chci se poradit

Grafické zpracování GLIPS. Upravit nastavení cookies