Předměty pro styk s pitnou vodou

Jste výrobcem nátěrových hmot pro nátěry rezervoárů pitné vody? Nebo dodáváte přímo potrubí a armatury pro vodárny?

Všechny tyto a jim podobné produkty přímo ovlivňují kvalitu a nezávadnost pitné vody, která jimi proudí. Proto musí splňovat předepsané podmínky jejich nezávadnosti.

Realizujeme celou řadu zkoušek zmíněných produktů a materiálů, naši specialisté mají v oboru značné zkušenosti. Zejména jsou schopni navrhnout optimální plán testování v rámci příslušné platné legislativy.

Důležitým faktorem je přesná formulace konkrétních potřeb zákazníka, aby byly splněny všechny požadavky na test výrobku. V tomto odvětví je, ještě více než v jiných, velmi žádoucí úzká spolupráce mezi klientem a laboratoří, a to od počátku jednání až po závěrečný protokol.

Kdo jsou naši klienti?

 • Výrobci armatur (rozvody vody) a materiálů pro jejich výrobu
 • Výrobci nátěrů a barev používaných ve vodárenství
 • Výrobci filtrů na vodu
 • Výrobci plastových i kovových předmětů používaných ve vodárenství
 • Výrobci a dodavatelé vodárenských chemikálií
 • Distributoři a dovozci výše uvedených předmětů

Co nabízíme?

 • Testování předmětů určených pro styk s pitnou vodou
  • Nestanovuje se celková migrace, pouze SML (specifický migrační limit), dle složení
  • Výluhy se dělají pouze do vody
  • Plastové výrobky – potrubí, filtry, atd.
  • Neplastové výrobky – čerpadla (ocel), kovové potrubí
  • Testování chemikálií, jenž se přidávají do pitné vody

Legislativa

Testování zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou se řídí

dle přílohy č. 1 k Vyhlášce č. 409/2005 Sb. „Výluhová zkouška“ a přílohy 2 „Požadavky na čistotu a bezpečnost základních chemických přípravků používaných k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou“

Chci objednat analýzu

Stačí jen vyplnit jednoduchý formulář a můžeme se do toho pustit!

Potřebujete se poradit?
Tušíte, jakou analýzu potřebujete, ale nevyznáte se ve složité legislativě? Pokud si nejste něčím jistí, obraťe se na nás a projdeme to společně.
Chci se poradit

Grafické zpracování GLIPS. Upravit nastavení cookies